Реєстрація/Вхід


Договір публічної оферти

Дякуємо, що відвідали сайт https://myevent.com.ua (надалі «Сайт»)

Преамбула договору

Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у договорі публічної оферти (надалі «Договір»). Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, та важливу інформацію та застереження щодо надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися з цим Договором перед кожним використанням Сайту.

Якщо ви не погоджуєтеся із викладеними у Договорі умовами, ви не повинні користуватись Сайтом і при можливості його покинути.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір інформаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://__, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Захід – (вебінар, семінар, навчальна програма, форум, майстер-клас, тренінг, онлайн-тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс інформаційних послуг, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет.

1.8. Програма Заходу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу;
1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Заходу;
1.8.3. Вартість Заходу і порядок його оплати та ін.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику інформаційні послуги та інші Додаткові послуги за допомогою технічних можливостей Сайту.

2.2. Інформаційні послуги надаються на безоплатній основі.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Правила та умови використання сайту та надання послуг

3.1. Правила та застереження щодо використання Сайту. Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся із наступними обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Сайту:

3.1.1. Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю та маєте право вступати у договірні відносини згідно умов Договору.
3.1.2. Ви зобов’язуєтеся використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства.
3.1.3. Ви зобов’язуєтеся створювати Замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до Правил Надання Послуг, самостійно обраних Вами Постачальників Послуг / Перевізників, які надають конкретну Послугу, а також використовувати Додаткові Послуги на умовах цього Договору та інформації, отриманої на підставі цього Договору.
3.1.4. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Сайті, Сервіси Сайту надаються вам на умовах «як є і як доступно» і не можуть трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу одному із Постачальників. Ви використовуєте цю інформацію та технічні можливості Сайту на власний ризик та без будь яких гарантій від Виконавця. Ви погоджуєтесь з тим, що самостійно та усвідомлено здійснюєте вибір послуг та несете відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що грунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, а також інформації, наданої Виконавцем. Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов’язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про послуги (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації).
3.1.5. Ваші дані. Ви підтверджуєте, що вся інформація, надана вами на цьому Сайті, у тому числі інформація, вказана при реєстрації є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви зобов’язуєтеся своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані.
3.1.6. Електронні засоби зв’язку. Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку в тому числі, але не виключно: (i) електронна пошта та (ii) sms повідомлення (тут і надалі включає в себе разом чи окремо: sms, push-повідомлення, viber-повідомлення чи повідомлень іншого типу чи способу передачі на вказаний Вами на Сайті номер телефону) в процесі користування Сайтом. Для коректного отримання Послуг чи Додаткових Послуг вам необхідно вказати правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за надання таких даних. Виконавець не зобов'язаний перевіряти та не несе відповідальності за будь-яку неправильну або написану з помилкою адресу електронної пошти, чи неправильно вказаний номер мобільного телефону, чи налаштування вашого поштового сервісу (спам фільтри та інше). Внесення змін та виправлення помилок у адресі електронної пошти чи номері мобільного телефону (якщо така можливість технічно доступна на Сайті) проводиться Користувачем самостійно або, якщо це можливо, Службою підтримки клієнтів відповідно до запиту Користувача та його ідентифікації.
3.1.7. Ви погоджуєтеся з тим, що Виконаиець може моніторити та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Служби підтримки клієнтів та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу та виконання зобов’язань чи використання прав, передбачених цим Договором,а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов’язаних з правовідносинами, що виникають на підставі цього Договору.
3.1.8. Протиправні та шахрайські дії. Ви зобов’язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; порушувати обмеження будь-якого HTTP-заголовка адресного рядка Сайту, спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних та інформації з цього Сайту, робити «фрейм», «дзеркало», чи у інший спосіб втручатися у роботу Сайту будь-якими засобами, та з будь-якою метою. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що умови користування Сайтом забороняють створювати одночасно кілька облікових записів, умисно спотворювати персональні дані, видавати себе за іншу особу і тд. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) щодо використання Сайту розслідуються і винні особи притягуються до відповідальності згідно вимог локального та міжнародного законодавства.

4. Реєстрація на сайті

4.1. Для того, щоб скористатися послугами Сайту, ви зобов’язуєтеся зареєструватися на Сайті. При реєстрації ви повинні вказати наступні дані: адресу електронної пошти (яка, після реєстрації буде використовуватися як логін); прізвище, ім'я; контактний номер мобільного телефону; пароль доступу (під час повної реєстрації на Сайті). Перелік даних, необхідних для реєстрації / авторизації на Сайті може бути змінений Виконавцем на власний розсуд.

4.2. Пароль доступу. Ви можете змінити пароль, за необхідності можна скористатися функцією «скинути пароль» на Сайті. Ви зобов’язуєтеся використовувати надійний пароль для входу та не повідомляти його третім особам.

4.3. Під час реєстрації на Сайті вам буде додатково запропоновано погодитися з умовами цього Договору. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, просимо вас не користуватися Сайтом та негайно його покинути.

5. Політика конфіденційності та захисту ваших персональних даних

5.1. Політика конфіденційності та захисту ваших персональних даних Виконавця є невід'ємною частиною Договору.

5.2. Виконавець поважає ваше право на недоторканість приватного життя та конфіденційність ваших персональних даних, отриманих у результаті користування цим Сайтом та вживає всіх заходів, необхідних для збереження їх конфіденційності та безпеки, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення. Враховуючи особливості та загрози у інформаційному просторі, Агентство, все ж не може гарантувати абсолютного захисту ваших даних, але зробить все можливе, щоб ваші персональні дані були максимально захищені.

5.3. Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів України та умов, викладених далі. Передача персональних даних є добровільною. Якщо ви не погоджуєтеся із викладеними Умовами, ви не повинні користуватись Сайтом і негайно його покинути.

5.4. Якщо ви продовжуєтеся користуватися цим Сайтом та здійснюєте реєстрацію на Сайті ви: безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте ці Умови; повідомлені, що на цьому Сайті може відбуватися збір ваших персональних даних та їх обробка за допомогою технічних можливостей Виконаиця; надаєте згоду на збір та обробку усіх наданих вами персональних даних з метою, вказаною у Договорі; надаєте згоду на обробку та передачу ваших персональних даних, якщо цього вимагають умови користування Сайтом та умови надання Послуг; надаєте згоду на передачу персональних даних третім особам (у тому числі Постачальникам Послуг) з метою виконання умов Договору та надання Послуг; та надаєте вашу згоду на збір та зберігання ваших персональних даних без обмеження терміну дії, до тих пір поки ви не звернетеся з вимогою або побажанням щодо припинення обробки своїх персональних даних та / або їх знищення, або до моменту припинення відносин за ініціативи Виконавця чи інших підстав відповідно до вимог законодавства. Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення на електронну адресу Служби підтримки клієнтів. У такому випадку діятимуть правила припинення відносин з Виконавцем відповідно до Договору, та усі ваші персональні дані буде видалено, без можливості відновлення. Незважаючи на відкликання згоди на обробку персональних даних, деякі з даних можуть зберігатися якщо це вимагається згідно законодавства. У цьому випадку ваші персональні дані будуть негайно видалені, як тільки відпадуть вимоги щодо обов’язкового збереження та обробки персональних даних. Виконаиець має право обробляти ваші особисті дані у маркетингових цілях, пов'язаних з наданням послуг через веб-сайт, тобто надсилати вам інформаційні бюлетені, що містять інформацію про поточні та плановані послуги та рекламні пропозиції.

5.5. Які дані ми збираємо та обробляємо про вас: Ми отримуємо і зберігаємо будь-яку інформацію, яку Ви вводите на Сайті, повідомляєте Службі підтримки клієнтів, надаєте Виконавцю будь-яким іншим способом, наскільки це необхідно для надання послуг або виконання договірних зобов'язань перед Вами. Особисті дані можуть бути автоматично зібрані та оброблені при використанні веб-сайту (наприклад через cookie-файли). Така інформація, може включати: інформацію, за допомогою якої вас можна ідентифікувати (особисті дані), зокрема, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, громадянство, номер мобільного телефону, поштова адреса та адреса електронної пошти; дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта, строк його дії); дані платіжних карток (номер платіжної картки, термін її дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки). Ми можемо зберігати дані платіжних карток для подальшого використання, проте, ми не зберігаємо CVC/CVV код платіжної картки; автоматично зібрані дані; системні файли (IP-адреса, тип оглядача, посилання / вихід сторінки та URL-адреси, кількість кліків та взаємодії з веб-сайтом, ім'я домену, цільові сторінки / вміст, переглянуті сторінки / вміст, ідентифікатор пристрою та місцезнаходження); інформація з профілю (налаштування, інформація з історії пошуку, інформація з історії бронювання, планів подорожей та іншої інформації) та інші автоматично зібрані дані; іншу інформацію, яку ви добровільно залишаєте на Сайті. Вищевказані

5.6. Збір даних неповнолітніх осіб. Якщо ви неповнолітня особа, не використовуйте цей Сайт та негайно його покиньте. Цей Сайт не використовується і не призначений для збору інформації про неповнолітніх Користувачів, та поширення інформації про Послуги дітям без згоди їх батьків чи законних представників. Якщо Виконавцю стане відомо, про використання Сайту неповнолітньою особою та надання нею своїх персональних даних, або у випадку запиту від батьків чи законних представників про видалення персональних даних неповнолітніх осіб, така інформація буде видалена у розумні строки і Виконавець зробить все можливе, щоб не зберігати та не обробляти персональні дані неповнолітніх осіб.

5.7. Google Analytics. Виконавець використовує Google Analytics, яка є інструментом веб-аналітики, що допомагає розуміти, яким чином відвідувачі взаємодіють з Сайтом. Google Analytics збирає такі дані: про браузер, тип пристрою, моделі пристрою, місцезнаходження, країну, місто, постачальника послуг, дозвіл екрана (на мобільному), часу перебування на Сайті, мову, операційну систему, відвідані сторінки на Сайті. Інформація, згенерована cookie-файлами про використання Сайту (в тому числі IP-адреса користувача), може передаватися і зберігатися Google на серверах, що знаходяться за межами України (наприклад, в США). Google використовує інформацію з метою вивчення використання Сайту, підготовки звітів про діяльність Сайту і пропозиції інших додаткових послуг. Google може надавати цю інформацію третім особам, якщо вона вимагається від Google на законних підставах, або в разі обробки інформації від імені Google. Термін функціонування cookie-файлів Google Analytics закінчується через 730 днів (значення за замовчуванням), і вони будуть зберігатися на Вашому пристрої протягом цього часу, за винятком випадків, коли Ви видаляєте їх вручну.

5.8. Програмні розширення соціальних мереж. У разі Вашої взаємодії з програмними розширеннями соціальних мереж, що використовуються на Сайті (наприклад, кнопка «Like», надана Facebook Ireland Ltd в Ірландії, кнопка «Instagram», надана Instagram, LLC в США), або, якщо Ви отримуєте доступ до контенту на Сайті, який містить програмне розширення соціальної мережі, Ваш пристрій встановлює пряме з'єднання з серверами відповідного постачальника соціальної мережі. Як правило, постачальники соціальних мереж отримують інформацію через свої програмні розширення щодо використання Вами Сайту, а саме: про вашу операційну систему, браузер, IP-адресу, пошук якого контенту здійснюється на даний момент, пошук якого контенту здійснювався в минулий раз, а також про дату / час перегляду контенту. Така інформація дає можливість постачальнику соціальної мережі скласти профіль стосовно Вашої користувальницької поведінки і додати цю інформацію в відповідний профіль у соціальній мережі. Не виключається можливість того, що такий профіль може підлаштовуватися під Вас, навіть якщо Ви не зареєстровані або не ввійшли в соціальну мережу.

6. Термін дії.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

6.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті Виконавця.

7. Заключні положення.

7.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

7.2. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

7.3. Акцептуючи даний Договір Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

7.4. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

7.5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

8. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

8.1. За згодою Сторін.

8.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

8.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених цих Договором.

8.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.